Karya: Tenas Effendy

Jepang menjajah amatlah makar
Makanan dirampas rakyat pun lapar
Di mana-mana mayat terkapar
Bagaikan ayam diserang sampar

Syukurlah Jepang menjajah tak lama
Dikalahkan Sekutu dengan Bom Atomnya
Melayu pun kembali mengangkat muka
Membebaskan diri untuk merdeka

Tetapi sebelum semuanya merdeka
Datang pula Inggeris Belanda
Niatnya untuk terus menjajah
Menguasai Melayu seperti yang sudah

Tetapi Melayu berbulat hati
Daripada dijajah relalah mati
Mereka pun bengkit dengan berani
Inggris Belanda mereka hadapi

Pecahlah perang dimana-mana
Melawan Inggris atau Belanda
Berjuang sambil mengorbankan nyawa
Asalkan hidup bebas merdeka

Perjuangan itu tidak sia-sia
Penjajah pergi Melayu merdeka
Berdirilah negera berbilang bangsa
Ada berpresiden ada beraja

Rumpun Melayu kembali tegak
Membangun negeri yang sudah rusak
Halangan besar aral pun banyak
Tetapi niat tidak beranjak

Perlahan-lahan Melayu bangkit
Membangun negaranya berdikit-dikit
Mencari obat penyembuh penyakit
Mengokohkan daulat walaupun sulit

Di Bumi Melayu pembangunan pesat
Baik di laut maupun di darat
Banyak peluang boleh didapat
Banyaklah usaha boleh dibuat

Tetapi karena ilmu tak ada
Peluang yang ada terbuang saja
Diisi orang awak menganga
Akhirnya duduk mengurut dada

(bersambung)